Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss

GDPR

GDPR är en ny EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018 tillsammans med Dataskyddslagen och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). De stora förändringarna är att kraven på hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter skärps och att individens rättigheter att påverka hanteringen är större. Vi bryr oss om dig och du ska känna dig trygg i hur vi hanterar personuppgifter. Så här ser det ut när vi samlar in och sparar data hos oss.

UPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi använder bara de uppgifter vi får, antingen från våra kunder eller direkt från dig, för att tillhandahålla våra tjänster. Dina data sparas endast så länge som det behövs för kundens behov eller enligt lag. Sedan tas de bort. Det lagras i olika databasstyrda system och i vissa fall överlämnas de till andra aktörer som samverkar med oss för att ni slutligen ska kunna använda de tjänster som ni har ifrån oss. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Utöver ovan lagrar eller använder vi inga personliga uppgifter.

INSAMLING UPPGIFTER

Uppgifterna samlar vi in från er i samband med att vi kommit överens om ett samarbete där våra tjänster ska användas. Uppgifterna är en förutsättning för att vi ska kunna ingå ett avtal.

RÄTTIGHETER

Du som kund kan begära att få ett registerutdrag med dina personuppgifter. Du kan begära att felaktigheter rättas samt begära att vi raderar dina uppgifter efter avslutade avtal. Uppgifter som utgör allmänna handlingar eller som har ett lagstadgat krav på lagring, som bokföring med tillhörande regler, kan ej raderas. Har du några frågor kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på hej@fourofficewebb.se. Skulle ni uppleva att vi inte behandlar era personuppgifter korrekt kan ni vända er till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se.